Regulamin Zlotu

Regulamin imprezy „Misja Afganistan” 2018

Kamieniołom Szaniec 5-8.07.2018r.

 INFORMACJE OGÓLNE

I. Teren i miejsce:
Spotkanie odbędzie się w dniach 5-8 lipca 2018 roku na terenie kamieniołomu i terenów przyległych w okolicach miejscowości Szaniec. Teren rozgrywki będzie otwarty od dnia 1 lipca 2018 r. Limit miejsc 900.
II. Organizatorem zlotu „MISJA AFGANISTAN” 2018 jest grupa airsoftowa M.O.R.T. Za zlot odpowiada dowódca grupy: Daniel Piotrowski.

ZASADY OGÓLNE

I. Warunki dopuszczenia do uczestnictwa w Zlocie:

1. Zasady rejestracji:

a. Rejestrować mogą się wyłącznie osoby 18+
W szczególnych przypadkach przyjmujemy zgłoszenia od uczestników 16+, którzy  spełnią wymagania dostępne w zakładce „Niepełnoletni” dostępnej w menu strony.
b. W celu wpisania na listę rejestracyjną należy wypełnić formularz zapisów dla wybranej strony konfliktu.
c. Pieniądze wpłacamy na konto podane w mailu potwierdzającym wypełnienie formularza. Maile wysyłamy co kilka dni.
d. Składka rejestracyjna wynosi (od) 40zł. (Szczegóły w zakładce „Opłaty”)
e. Składkę rejestracyjną należy przesłać najpóźniej 7 dni po wypełnieniu formularza rejestracyjnego i otrzymaniu potwierdzenia mailowego z numerem konta.

W przypadku niewpłynięcia składki w wymaganym terminie osoba jest skreślana z listy.

f. W przypadku jeśli osoba zarejestrowana zrezygnuje z udziału w imprezie składka rejestracyjna nie podlega zwrotowi (wyjątek patrz punkt „k”)
g. Organizator ma prawo odmówić uczestnictwa dowolnemu zgłaszającemu bez podania przyczyny odmowy.
h. Aktualizowana lista osób zgłoszonych i zarejestrowanych będzie ukazywać się na forum imprezy
(upubliczniane są tylko dane: ksywa / miasto / potwierdzenie wpłynięcia składki na konto).

i. Do dnia 31 maja 2018 roku możliwe są zmiany na liście uczestników. Po tym terminie organizator nie uznaje żadnych zamian, odsprzedaży wejściówek etc.. .

j. Wszelkie zmiany wewnątrz grupy na liście uczestników muszą być zgłaszane przez „formularz zamian” do którego link dostępny jest na naszych stronach.

k. Jeśli osoba rezygnuje z imprezy pierwszeństwo w skupie wejściówki ma organizator po cenie za jaką została nabyta przez uczestnika.  Odsprzedaż wejściówki dla gracza spoza teamu jest możliwa dopiero po konsultacji z organizatorem i jego zgodzie.

                ZAKAZANA JEST ODSPRZEDAŻ WEJŚCIÓWEK PO CENIE WYŻSZEJ NIŻ POCZĄTKOWA!

2. Wymagane jest stawienie się w określonym w programie Zlotu miejscu i czasie.
3. W trakcie rejestracji, każdy musi przynieść wszystkie swoje repliki do chronowania.
4. Udokumentowaniem uczestnictwa będzie otrzymanie podczas rejestracji zlotowej numerowanej opaski na rękę oraz identyfikatora, które należy nosić przy sobie przez cały okres trwania Zlotu i niezwłocznie okazywać na prośbę Organizatora i Sędziów.

II. Na terenie Zlotu i bezpośrednio wokół niego mają zastosowanie wszystkie prawa Rzeczypospolitej Polskiej, a zwłaszcza te dotyczące ochrony miejsc krajobrazowych, zasad używania otwartego ognia i rozpalania ognisk w strefie krajobrazu chronionego.

III. Na terenie należącym do Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe ma zastosowanie Ustawa o Lasach z 28.IX.1991 z późn. zmianami Rozdz. 5, Art. 26 – 31 zamieszczona na stroniehttp://bip.lp.gov.pl/pl/bip/prawo_i_organizacja

IV. Na terenie Zlotu obowiązuje całkowity zakaz propagowania idei totalitarnych poprzez używanie oznakowań, gestów oraz prowadzenia innych działań, które mogą prowadzić do skojarzeń z ideologiami nazistowskimi czy totalitarnymi pod rygorem natychmiastowego wydalenia z terenu Zlotu.

V. Każdy uczestnik imprezy ma obowiązek bezwzględnego stosowania się do postanowień regulaminu oraz wskazówek Organizatora i służb ochrony. Uczestnik bierze udział w strzelance na własną odpowiedzialność. Teren jest trudny a rozgrywka prowadzona w godzinach nocnych. Przed strzelanką prosimy osoby nie znające terenu o dokładne zaznajomienie się z terenem co pozwoli uniknąć urazów.

VI. Niezastosowanie się do regulaminu będzie skutkowało całkowitą utratą prawa do uczestnictwa w zlocie oraz dobrowolnym lub przymusowym opuszczeniem terenu imprezy.

VII. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia od jego przestrzegania i odpowiedzialności prawnej w przypadku jego złamania.

Komentowanie jest wyłączone