Regulamin Zlotu

Regulamin imprezy „Misja Afganistan” 2017

Kamieniołom Szaniec 6-9.07.2017r.

manaszywka2017d

 INFORMACJE OGÓLNE

I. Teren i miejsce:
Spotkanie odbędzie się w dniach 6-9 lipca 2017 roku na terenie kamieniołomu i terenów przyległych w okolicach miejscowości Szaniec. Teren rozgrywki będzie otwarty od dnia 4 lipca 2017 r. Limit miejsc 900.
II. Organizatorem zlotu „MISJA AFGANISTAN” 2017 jest grupa airsoftowa M.O.R.T. Za zlot odpowiada dowódca grupy: Daniel Piotrowski.

ZASADY OGÓLNE

I. Warunki dopuszczenia do uczestnictwa w Zlocie:

1. Zasady rejestracji:

a. Rejestrować mogą się wyłącznie osoby 18+
W szczególnych przypadkach przyjmujemy zgłoszenia od uczestników 16+, którzy  spełnią wymagania dostępne w zakładce „Niepełnoletni” dostępnej w menu strony.
b. W celu wpisania na listę rejestracyjną należy wypełnić formularz udostępniony na forum MA.
c. Pieniądze wpłacamy na konto podane w formularzu
d. Składka rejestracyjna wynosi (od) 100zł. (Szczegóły w zakładce „Opłaty”)
e. Składkę rejestracyjną należy przesłać najpóźniej 7 dni po wypełnieniu formularza rejestracyjnego i otrzymaniu potwierdzenia mailowego z indywidualnym numerem uczestnika.

W przypadku niewpłynięcia składki w wymaganym terminie osoba jest skreślana z listy.

f. W przypadku jeśli osoba zarejestrowana zrezygnuje z udziału w imprezie składka rejestracyjna nie podlega zwrotowi.
g. Organizator ma prawo odmówić uczestnictwa dowolnemu zgłaszającemu bez podania przyczyny odmowy.
h. Aktualizowana lista osób zgłoszonych i zarejestrowanych będzie ukazywać się na forum imprezy
(upubliczniane są tylko dane: ksywa / miasto / potwierdzenie wpłynięcia składki na konto).

i. Do dnia 8 czerwca 2017 roku możliwe są zmiany na liście uczestników. Po tym terminie organizator nie uznaje żadnych zamian, odsprzedaży wejściówek etc.. .

j. Wszelkie zmiany na liście uczestników muszą być zgłaszane przez „formularz zamian” do którego link dostępny jest na naszych stronach.

2. Wymagane jest stawienie się w określonym w programie Zlotu miejscu i czasie.
3. W trakcie rejestracji, każdy musi przynieść wszystkie swoje repliki do chronowania.
4. Udokumentowaniem uczestnictwa będzie otrzymanie podczas rejestracji w Sztabie numerowanego identyfikatora, który należy nosić przy sobie przez cały okres trwania Zlotu i niezwłocznie go okazywać na prośbę Organizatora i Sędziów.

II. Na terenie Zlotu i bezpośrednio wokół niego mają zastosowanie wszystkie prawa Rzeczypospolitej Polskiej, a zwłaszcza te dotyczące ochrony miejsc krajobrazowych, zasad używania otwartego ognia i rozpalania ognisk w strefie krajobrazu chronionego.

III. Na terenie należącym do Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe ma zastosowanie Ustawa o Lasach z 28.IX.1991 z późn. zmianami Rozdz. 5, Art. 26 – 31 zamieszczona nastroniehttp://bip.lp.gov.pl/pl/bip/prawo_i_organizacja

IV. Na terenie Zlotu obowiązuje całkowity zakaz propagowania idei totalitarnych poprzez używanie oznakowań, gestów oraz prowadzenia innych działań, które mogą prowadzić do skojarzeń z ideologiami nazistowskimi czy totalitarnymi pod rygorem natychmiastowego wydalenia z terenu Zlotu.

V. Każdy uczestnik imprezy ma obowiązek bezwzględnego stosowania się do postanowień regulaminu oraz wskazówek Organizatora i służb ochrony. Uczestnik bierze udział w strzelance na własną odpowiedzialność. Teren jest trudny a rozgrywka prowadzona w godzinach nocnych. Przed strzelanką prosimy osoby nie znające terenu o dokładne zaznajomienie się z terenem co pozwoli uniknąć urazów.

VI. Niezastosowanie się do regulaminu będzie skutkowało całkowitą utratą prawa do uczestnictwa w zlocie oraz dobrowolnym lub przymusowym opuszczeniem terenu imprezy.

VII. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia od jego przestrzegania i odpowiedzialności prawnej w przypadku jego złamania.

Komentowanie jest wyłączone