Wolontariusze

Zlot „Misja Afganistan” 2018 nie mógłby się odbyć bez pomocy zaangażowanych i oddanych wolontariuszy.

Potrzebujemy pomocy zarówno przy przygotowaniu imprezy, jak i w trakcie zlotu oraz po jego zakończeniu.

Zadania realizowane przez Wolontariuszy to:

 1. Obsługa biura
 2. Służba informacyjna
 3. Grupa techniczna
 4. Żandarmeria zlotowa
 5. Służba wartownicza

Każdy wolontariusz biorący udział w zlocie „Misja Afganistan” 2018 powinien spełniać następujące wymagania:

 1. Ukończone 18 lat (bądź 16 lat za pisemną zgodą prawnego opiekuna)
 2. Ukończenie szkolenia wolontariuszy zorganizowanego przez organizatorów MA2018.
 3. Dyspozycyjność w czasie świadczenia wolontariatu (zlot odbywa się w dniach 5-8 lipca 208 r.; prace wolontariuszy będą odbywały się także kilka dni przed i po imprezie)

Każdy wolontariusz, po szkoleniu zostanie przydzielony do odpowiednich służb. W ramach świadczeń zapewniamy:

 1. Umowę wolontariacką
 2. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.2003.96.874 ze zm.)
 3. Nocleg w namiotach wojskowych, na terenie zlotowego off-game (wymagane jest posiadanie własnego śpiwora i karimaty)
 4. Całodzienne wyżywienie przez cały okres trwania imprezy
 5. Koszulkę zlotową
 6. zestaw gadżetów piknikowych.

Wolontariusze powinni odznaczać się dużą odpornością na „kurz i stres bojowy”. Aby do nas dołączyć wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Na wszelkie pytania odpowiada koordynator wolontariuszy (Daniel „ParQs” Piotrowski), email: wolontariat@misjaafganistan.com.pl

ma_2016_172

Komentowanie jest wyłączone