ISAF Military Police

300.00

12 w magazynie

Opis

Stylizacja:

  • mundury używane przez państwa biorące udział w misji ISAF, naramiennik z oznaczeniem MP, beret w odcieniach czerwieni

 

Zadania:

  • egzekwowanie utrzymywania dyscypliny w bazie
  • prowadzenie dochodzeń w zakresie przestępstw kryminalnych i zbrodni wojennych dotyczących żołnierzy ISAF
  • współpraca z HQ ISAF w zakresie działań kontrwywiadowczych

 

———————————————————————–

Styling:

  • Uniforms used by countries participating in the ISAF mission, epaulet with MP designation, beret in shades of red

Tasks:

  • enforcing the maintenance of discipline on the base
  • conducting investigations into criminal offences and war crimes involving ISAF soldiers
  • cooperation with HQ ISAF in the field of counterintelligence