UNAMA

300.00

8 w magazynie

Opis

UNAMA – Misja ONZ – United Nations Mission

Stylizacja:

  • mundury z elementami niebieskimi i oznaczeniami UN np. niebieskie hełmy.
  • stroje cywilne z oznaczeniami UN

 

Zadania:

  • prowadzenie działań humanitarnych i monitorowanie sytuacji przestrzegania prawa międzynarodowego
  • prowadzenie działań negocjacyjnych między stronami konfliktu
  • ochrona ludności cywilnej.

————————————————————————————————-

UNAMA – United Nations Mission

Styling:

  • uniforms with blue elements and UN markings e.g. blue helmets.
  • civilian clothing with UN insignia.

Tasks:

  • carrying out humanitarian activities and monitoring the situation of compliance with international law
  • negotiate between conflicting sides
  • protection of civilians.