Weyland Mining and Oil Company

300.00

3 w magazynie

Opis

Stylizacja:

  • uzbrojona ochrona (max 15 osób) spodnie bojówki i koszule “urban military” w ujednoliconej stylizacji
  • pozostali pracownicy styl “korpo” adekwatny do wykonywanych zadań i funkcji (kombinezony, kamizelki, kaski ochronne).

 

Zadania:

  • zmonopolizować w regionie pozyskiwanie bogactw naturalnych i dostaw  dla walczących stron
  • wynegocjować kontrakty zapewniające bezpieczeństwo
  • baza firmy nie może zostać zniszczona.

WEYLAND TO NIE NAJEMNICY [PMC]!

———————————————————————

Styling:

  • armed security (max 15 persons) combat pants and „urban military” shirts in standardized styling
  • other employees „corpo” style adequate to performed tasks and functions (overalls, vests, protective helmets).

Tasks:

  • monopolize in the region the acquisition of natural resources and supplies for the warring sides
  • negotiate contracts to ensure safety
  • the company base must not be destroyed.

WEYLAND ARE NOT MERCENARIES [PMC] !